ข่าวสารจากกูรู
[ไต้หวัน] เที่ยวนครไถจง 18 January 2019 215

🌱นครไถจง เป็นเทศบาลพิเศษในไต้หวันกลาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีประชากรราว 2.8 ล้านคน นับเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของประเทศ ทั้งเป็นแกนกลางของเขตมหานครไถจง–จางฮฺว่า ซึ่งเป็นเขตมหานครที่ใหญ่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ นครในปัจจุบันนั้นตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2010

🌱ด้วยการรวมเทศมณฑลไถจง เข้ากับนครไถจงเดิมเพื่อเป็นเทศบาลพิเศษแห่งใหม่ นครไถจงตั้งอยู่ ณ แอ่งไถจง ชื่อ "ไถจง" อันแปลว่า "ไต้หวันกลาง" นั้นตั้งขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นครองไต้หวัน นครนี้ยังมีสมญาว่า "เกียวโตแห่งฟอร์โมซา" เพราะสงบเงียบและงดงามดั่งนครเกียวโตของญี่ปุ่น

🌱 เดิมนครไถจงประกอบด้วยหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งกระจัดกระจาย แต่ญี่ปุ่นตั้งใจจะรวมเข้าเป็นนครเพื่อพัฒนา ทำให้ท้องที่นี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลักในเวลาต่อมา นครนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรมหลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปากรแห่งชาติไต้หวัน, โรงละครแห่งชาติไถจง, หอสมุดข้อมูลข่าวสารสาธารณะแห่งชาติ, วงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งชาติไต้หวัน, สวนสาธารณะไถจง, บ้านสวนอู้เฟิงหลิน, และวัดมากมาย

ข่าวสารจากกูรูล่าสุด

ติดต่อเรา

 • เวลาทำการ :
  9AM - 6PM
 • อีเมล :
 • Hotline :
  061-567-5572
 • โทร :
  02-253-9293
 • LINE :
  @hntguru
 • ที่อยู่ :
  246 ตึกไทม์สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-04 ถนน สุขุมวิท เขต คลองเตย แขวง คลองเตย กรุงเทพ 10110

บริษัท ฮานา เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาต เลขที่ 11/05894
246 ตึกไทม์สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-04 ถนน สุขุมวิท เขต คลองเตย แขวง คลองเตย กรุงเทพ 10110

Copyright © 2019 All rights reserved.